Hai Phó tổng giám đốc NCB bị chấm dứt hợp đồng lao động

Hai Phó tổng giám đốc NCB bị chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền Tổng giám đốc thôi đảm nhiệm chức vụ và hai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng rời ghế sau thời gian ngăn ngủi giữ chức…

Nghị quyết vừa được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, MCK: NVB) vừa công bố cho thấy, ngân hàng này đã quyết định miễn nhiệm chức danh và chấm dứt hợp đồng lao động của thành viên ban tổng giám đốc.

Theo đó, HĐQT NCB ra quyết định thôi đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân của bà Dương Thị Lệ Hà và giao bà Hà đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB.

nguyen_thi_thuy_duong

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Bên cạnh đó, NCB miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiểm Giám đốc Công ty AMC - Ngân hàng TMCP Quốc Dân đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương. Cách đây đúng 1 năm, bà Dương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB.

Ngoài bà Dương, NCB cũng có quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Lê Kim Chi, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị tài chính - Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng khác như: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank), MSB.

Còn bà Lê Kim Chi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị tài chính - Ngân hàng TMCP Quốc Dân từ ngày 4/6/2021 đến nay.