Hai dự án khu công nghiệp 12.310 tỉ đồng được chấp thuận đầu tư

Hai dự án khu công nghiệp 12.310 tỉ đồng được chấp thuận đầu tư

Hai khu công nghiệp vừa được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Long An và Thanh Hóa.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập (Long An) và dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Phó thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An. Dự án có quy mô 654ha tại xã Tân Tập (huyện Cần Giuộc).

Quyết định giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án thành các giai đoạn đảm bảo mỗi giai đoạn không quá 500ha, giai đoạn tiếp theo chỉ được thực hiện khi giai đoạn trước đạt tỉ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.

khu_cong_nghiep_tan_lap

Vốn đầu tư của tổng dự án là 9.910,7 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 1.486,6 tỉ đồng, vốn huy động 8.424,1 tỉ đồng.

Nhà đầu tư phải triển khai các giải pháp liên quan như hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất. Đồng thời chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Phó thủ tướng cũng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng. Dự án này được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn (thuộc một phần phân khu công nghiệp số 15 - Khu kinh tế Nghi Sơn).

Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát, quy mô dự án 491,9ha với tổng vốn đầu tư 2.400,2 tỉ đồng.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Công ty An Phát có trách nhiệm ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.