Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá hai lô đất tại Thủ Thiêm dù đã được nhắc nhở.

Theo Cục Thuế TPHCM, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ, Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 phải đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa nộp tiền. Tạm tính đến cuối tháng 2, Cục Thuế TPHCM tính tiền phạt chậm nộp của 2 công ty là hơn 22 tỷ đồng.

dau_gia_dat_thu_thiem

Cuối tháng 3 vừa qua, Cục Thuế TPHCM đã làm việc với Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega liên quan việc chậm nộp tiền 2 lô đất trúng đấu giá trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đại diện Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega hứa với Cục Thuế TPHCM sẽ cố gắng nộp số tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, 2 doanh nghiệp này đang huy động vốn để nộp gần 8.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất trúng đấu giá.

Theo quy chế, trong hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất (đợt 1). Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại (đợt 2).

Trước đó, cả hai Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (trúng đấu giá lô đất 3-12) và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh (trúng đấu giá lô đất 3-9) cũng đã gửi văn bản xin chính thức bỏ cọc.