Hai con gái Chủ tịch OCB hoàn tất giao dịch hơn 51 triệu cổ phiếu

Hai con gái Chủ tịch OCB hoàn tất giao dịch hơn 51 triệu cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu OCB (HoSE: OCB) của bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Vân, hai con gái của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB.

Ngày 21-27/6, bà Mai Phương Paula đã bán 51,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 3,75% vốn điều lệ ngân hàng. Sau giao dịch, bà Mai Phương Paula không còn nắm giữ cổ nào tại OCB.

Trong khi đó, bà Mai Vân đã mua vào 51,3 triệu cổ phiếu, tương đương với lượng cổ phiếu mà bà Mai Phương Paula bán ra. Trước đó, bà Mai Vân không nắm giữ cổ phiếu nào của OCB và sau giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu 3,75%.

Ông Trịnh Văn Tuấn hiện nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,43% vốn, bà Trịnh Thị Mai Anh (con gái khác của ông Tuấn), thành viên HĐQT OCB đang sở hữu 40,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 2,94%.

Ngày 30/6, cổ phiếu OCB có giá 16.800 đồng/cổ phiếu, giảm 40% so với đỉnh hồi tháng 2. 

Theo BCTC quý I, OCB lãi trước thuế 835,7 tỷ đồng giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đến hết 31/3, tổng tài sản OCB tăng 1,8% so với đầu năm, lên 187.748 tỷ đồng. Tiền mặt tăng 3%, lên 740,1 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 3,6%, lên 105.716 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 70% so với đầu năm, lên 2.293 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tương đương với đầu năm ghi nhận hơn 98.485 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá giảm 2,6%, xuống 22.030 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối ở mức 4.804 tỷ đồng, quỹ TCTD ghi nhận 2.267 tỷ đồng.