HAGL trả 600 tỷ nợ trước hạn cho BIDV

HAGL trả 600 tỷ nợ trước hạn cho BIDV

Với việc trả nợ trước hạn, dư nợ vay HAGL sẽ giảm còn khoảng 8.400 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn 605 tỷ đồng trái phiếu cho lô HAGLBOND16.26 tại Ngân hàng BIDV. Ngày hoàn tất trả nợ là ngày 28/9/2022, nguồn tiền từ thu nợ HAGL Agrico và tiền từ hoạt động kinh doanh. 

HAGL Agrico cũng thông báo đã hoàn tất trả 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp này 1.520 tỷ. Với số tiền trả đợt này, HAGL Agrico sẽ nhận lại quyền sử dụng đất với diện tích 9.470ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (đã bán cho Thaco).

HAG và HNG (thuộc Thaco) mới đây đã có thống nhất với BIDV, được văn bản hoá và công bố thông tin, sẽ tách bạch nợ cũng như tài sản thế chấp giữa hai bên.

Tại thời điểm 30/6/2022, nợ ngân hàng của HAG vào mức 9.000 tỷ đồng. Với việc trả nợ trước hạn lần này, dư nợ vay Công ty sẽ giảm còn khoảng 8.400 tỷ đồng. Trong thông báo gần đây, đại diện HAG cho biết năm 2022 nếu thu hồi hết được nợ từ HNG, Công ty có thể giảm tổng dư nợ ngân hàng xuống dưới 6.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cho biết, trong lộ trình dài hơi hơn, HAG có thể bán tiếp các tài sản không sinh lời như Bệnh viện HAGL và một số tài sản trên đất khác, dự thu về hàng trăm tỷ đồng cũng để phục vụ việc trả nợ.