Hà Thanh Xuân

Dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt của sếp cũ Eximbank bị cấm chuyển nhượng

Dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt của sếp cũ Eximbank bị cấm chuyển nhượng


Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu CTCP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt không được chuyển nhượng...