Hà Nội tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp

Hà Nội tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp để rà soát nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 22/3, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 1685 gửi UBND các quận, huyện, thị xã và văn phòng đăng ký đất đai đề nghị tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng một thửa; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

tach_thua_dat_nong_nghiep

Theo Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, việc rà soát sẽ được tiến hành trong tháng 3 và cũng không thể tạm dừng lâu được. Tạm dừng tách thửa là để có các quy định đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với người dân.

Hiện nay xuất hiện nhiều bất cập như người dân tách thửa xong để đầu cơ hay trong khu vực nông thôn xây dựng nhà không cần phải xin giấy phép xây dựng, hiến đất làm đường đã từng xảy ra ở nhiều địa phương.

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và môi trường sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội để có quy định cụ thể về tách thửa đất.

ông Võ nói.

Theo văn bản số 1685, ngoài tạm dừng chia tách thửa đất nông nghiệp thì Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội còn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ đất để xây dựng hạ tầng giao thông kể từ ngày 1/1/2017 đến 31/1/2022 đối với các thửa đất có diện tích lớn hơn 500m2 đã được chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai cũng được giao nhiệm vụ rà soát việc tiếp hận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất lớn hơn 500m2 kể từ ngày 1-1-2017 đến 31-1-2022.

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho biết, hiện nay UBND TP Hà Nội vẫn chưa có quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa theo từng loại đất và diện tích. Và việc quản lý đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở…