Giới thiệu Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch tỉnh Bình Định

Giới thiệu Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch tỉnh Bình Định

Ngày 13/9, Tỉnh ủy Bình Định sẽ tổ chức hội nghị công bố nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Định.

Trước đó, Ban Bí thư điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, quyết định của Ban Bí thư sẽ được công bố vào ngày 13/9 tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định.

pham_anh_tuan

Ông Phạm Anh Tuấn

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn sinh ngày 19/5/1973, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019. Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; báo chí, truyền thông.

Trước đó, ông Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.