Giấu nhẹm các khoản cho vay, Cen Land của 'shark Hưng' bị phạt

Giấu nhẹm các khoản cho vay, Cen Land của 'shark Hưng' bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vì công bố thông tin không đầy đủ và "giấu" cấp hàng loạt khoản vay cho các tổ chức có thuộc hệ sinh thái này.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (viết tắt Cen Land, mã chứng khoán CRE), tổng số tiền phạt 185 triệu đồng.

Cen Land bị phạt vì hai nguyên nhân chính liên quan đến việc công bố thông tin và cấp các khoản vay.

Trước hết, Cen Land đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trong báo cáo tình hình quản trị năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 của Cen Land chưa thống kê số lượng các cuộc họp của hội đồng quản trị. Ngoài ra báo cáo tình hình quản trị nửa đầu năm 2020, năm 2020, nửa đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị. Báo cáo tình hình quản trị công ty nửa đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về ủy ban kiểm toán, thông tin về kế toán trưởng và ban điều hành.

shark_hung

Shark Hưng

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết luận Cen Land đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, trong năm 2020 và 2021, Cen Land đã cấp khoản vay cho Công ty CP bất động sản Cen Sài Gòn (tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - thành viên hội đồng quản trị của Cen Land), Công ty TNHH quản lý đối tác liên kết Cen (tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - phó tổng giám đốc của Cen Land) trong khi chưa được đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định.

Cen Land cũng đã "giấu" cấp khoản vay cho Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ (tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - chủ tịch hội đồng quản trị, ông Phạm Thanh Hưng hay "shark" Hưng trong chương trình Shark Tank Việt Nam - phó chủ tịch hội đồng quản trị, ông Vương Văn Tường - thành viên hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thanh - phó tổng giám đốc của Cen Land).

Tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, việc cấp khoản vay cho Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ - tổ chức có liên quan đến cổ đông Cen Land (Công ty Tập đoàn Thế Kỷ) - cũng diễn ra khi chưa được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.