"giám đốc tài chính techcombank"

Techcombank bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

Techcombank bổ nhiệm Giám đốc Tài chính


Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire sẽ thay ông Trịnh Bằng làm Giám đốc Tài chính Techcombank từ...