Giá heo HAGL tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty

Giá heo HAGL tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty

Nhiều thông tin triển vọng được Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai công bố trong một báo cáo mới đây…

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ngày 20/4/2021, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 là số âm.

hoang_anh_gia_lai

Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 đã công bố cho thấy, tính tới thời điểm này, HAGL đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán của công ty bị đưa vào diện kiểm soát. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022: 522 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022: - 3.946 tỷ đồng.

Đồng thời, với các yếu tố thuận lợi sau đây, HAGL tin tưởng sẽ đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, gián bán chuối của HAGL chuẩn bị vào chu kỳ cao nhất trong năm bắt đầu từ tháng chin hàng năm.

Giá bán heo tiếp tục tăng. Giá heo hiện nay đã tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty, kèm theo đó là số lượng heo xuất bán trong thời gian tới dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng trong 6 tháng đầu năm 2022. Với dự báo này, HAGL dự kiến sớm đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho năm 2022 là 1.120 tỷ đồng và thậm chí vượt kế hoạch 20 – 30%.