giả danh chủ đất

Mạo nhận chủ đất nghìn mét ở Thủ Đức để đòi đền bù trái pháp luật

Mạo nhận chủ đất nghìn mét ở Thủ Đức để đòi đền bù trái pháp luật


Lợi dụng giai đoạn công ty chuyển giao sau khi cổ phần hóa, ông Nguyễn Văn Thành đã tự nhận...