GEX: Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn

GEX: Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn

Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital vừa thông báo trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) sau khi mua vào 1.5 triệu cp GEX. Ngày thực hiện giao dịch là 09/03/2023.

Theo đó, hai quỹ thành viên của Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua lần lượt 1 triệu cp và 500,000 cp. Tổng cộng, cả nhóm mua vào 1.5 triệu cp GEX.

Sau giao dịch, sở hữu của Dragon Capital tại GEX tăng từ hơn 42.5 triệu cp (4.996%) lên hơn 44 triệu cp (5.17%), chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây. Ngày trở thành cổ đông lớn là 13/03/2023.

gelex

Vào ngày 06/03, cũng thông qua 2 quỹ thành viên trên, Dragon Capital đã bán ra 1.75 triệu cp GEX, qua đó giảm sở hữu xuống còn 42.5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 4.99% và không còn là cổ đông lớn.

Kết thúc năm 2022, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 32,090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2,093 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và gần 2% so với thực hiện năm 2021, tương ứng thực hiện gần 90% kế hoạch doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chốt phiên 13/03, giá cổ phiếu GEX giảm 0.8% xuống còn 12,300 đồng/cổ phiếu.