Gelex nợ bao nhiêu

Tổng nợ Tập đoàn GELEX của đại gia Tuấn 'mượt' lên tới hơn 40.691 tỷ đồng 

Tổng nợ Tập đoàn GELEX của đại gia Tuấn "mượt" lên tới hơn 40.691 tỷ đồng 


Kết thúc 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Tập đoàn GELEX ghi nhận tổng tài sản...

Đại gia Tuấn 'mượt' là ai ?

Đại gia Tuấn "mượt" là ai ?


Tổng giám đốc GELEX Nguyễn Văn Tuấn được nhiều người gọi là Tuấn “mượt”. Ông...

Gelex nợ 41,000 tỷ đồng

Gelex nợ 41,000 tỷ đồng


Tính đến ngày 31/12/2020, nợ của Gelex khoảng 19,000 tỷ đồng, đến cuối năm 2021 là 41,000 tỷ...