Gelex mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu đáo hạn trong 2023

Gelex mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu đáo hạn trong 2023

Trong ngày 20/02/2023, CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã đại gia Nguyễn Văn Tuấn chi hơn 150 tỷ đồng để tiếp tục mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu.

Cụ thể, GEX đã mua lại 45.4 tỷ đồng của lô BONDGEX/2020.01 và 104.9 tỷ đồng của lô BONDGEX/2020.02. Sau giao dịch, khối lượng đang lưu hành còn lại của lô BONDGEX/2020.01 là 11.7 tỷ đồng và lô BONDGEX/2020.02 là 17.1 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu trên có cùng kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 22/07/2023 và 23/07/2023.

Đây không phải lần đầu tiên GEX mua lại trước hạn liên quan đến 2 lô trái phiếu trên. Trước đó, GEX đã tất toán trước hạn 16 tỷ đồng và 4.4 tỷ đồng trong ngày 05/12/2022, 11.6 tỷ đồng trong ngày 20/12/2022.

Ngoài 2 lô trái phiếu trên, GEX của đại gia Tuấn “mượt” còn mua lại trước hạn lô trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 23/12/2024 là GEXH2124002. Cụ thể, ngày 23/12/2022, GEX đã mua lại 200 tỷ đồng trong tổng số 1,000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu này. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 800 tỷ đồng.