Gelex của đại gia Tuấn “mượt” mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Gelex của đại gia Tuấn “mượt” mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố thông tin đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 300 trái phiếu mã GEXH2124001 vào ngày 19/5.

Theo đó, số trái phiếu trên có mệnh giá là 100 triệu đồng/đơn vị với lãi suất cố định 8,5%/năm, kỳ hạn 3 năm và được phát hành ngày 19/5/2021. Tổng giá trị là 300 tỷ đồng.

tuan_muot

Chủ tịch HĐQT Gelex Nguyễn Văn Tuấn.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phiếu GEX tại tập đoàn Gelex và hơn 21 triệu cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định khi phát hành là 460 tỷ đồng. Định kỳ ba tháng một lần, tài sản bảo đảm được định giá lại.

Trước đó, Gelex đã có văn bản đề nghị các trái chủ của mình bán lại trái phiếu trước hạn và thực hiện thu mua theo quy định của pháp luật và theo các điều khoản trong hợp đồng. Giá mua lại mỗi đơn vị bằng tiền mệnh giá cộng thêm tiền lãi. Nguồn vốn thực hiện của công ty là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của Gelex ở mức 22.775 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó 65,8% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 6.987 tỷ đồng, nợ ngân hàng 15.657 tỷ đồng và vay bên khác 131 tỷ đồng.