Gelex của đại gia Tuấn “mượt” chi 1.600 tỷ đồng trả cổ tức và hoàn tất mua trái phiếu trước hạn

Gelex của đại gia Tuấn “mượt” chi 1.600 tỷ đồng trả cổ tức và hoàn tất mua trái phiếu trước hạn

HĐQT tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 với tổng số tiền gần 426 tỷ đồng và mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng.

Trong tháng 6, Gelex sẽ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 5%. Đồng thời, thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ.

Tháng 6 tới, Gelex sẽ trả cổ tức 2021 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và hoàn tất mua lại trước hạn 3 đợt phát hành trái phiếu tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

nguyen_van_tuan_gelex

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm, khi được hỏi về kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, lãnh đạo công ty khẳng định các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Tính đến ngày 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA chỉ 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1. Lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh đơn vị này sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Quy mô tổng tài sản công ty đạt 61.522 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Doanh thu thuần quý I đạt 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ. Với mục tiêu doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng năm nay, doanh nghiệp hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.