Gần 600 nghìn tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong năm 2021

Gần 600 nghìn tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong năm 2021

Trong năm 2021, Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong nước đạt 594.520 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu ngân hàng và bất động sản chiếm lần lượt 37% và 36%.

trai phieu
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), năm 2021, Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành trong nước đạt 594.520 tỷ đồng, tăng 35,83% so với năm trước. Bên cạnh đó, có 6 đợt phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 1,74 tỷ USD, tổng giá trị phát hành ước đạt  khoảng 644.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường TPDN đã nhanh chóng có sự thích nghi với khung pháp lý mới, từ tháng 5/2021 khối lượng phát hành đã tăng trở lại. Hình thức phát hành chủ đạo là phát hành riêng lẻ (98,5%). Ngân hàng và bất động sản (chiếm lần lượt 37% và 36%) tiếp tục là nhóm ngành phát hành chủ đạo.

Lãi suất phát hành có xu hướng giảm nhẹ đi cùng xu hướng giảm lãi suất cho vay. Trái phiếu các tổ chức tín dụng phát hành đạt 222.712 tỷ đồng phát hành thành công, trong đó, 166.840 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm, chiếm 75% và 100% được phát hành theo hình thức riêng lẻ. Đối với kỳ hạn trên 5 năm (chiếm 25%), khối lượng phát hành cao ghi nhận tại các Ngân hàng TMCP Nhà nước.

Trái phiếu bất động sản phát hành đạt 210.950 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Có thể thấy sự phát triển loại hình trái phiếu bất động sản bắt nguồn từ cả hai phía cung và cầu khi các chủ đầu tư là doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu huy động vốn để triển khai dự án. Trong khi đó, nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân cũng tìm kiếm những sản phẩm có mức sinh lời tốt hơn so với lãi suất tiết kiệm.

Theo VCBS, thị trường TPDN trong năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục có những bước phát triển với sự mở rộng cả về quy mô lẫn tính đa dạng của sản phẩm. Tính minh bạch thông tin của thị trường tiếp tục được cải thiện đi kèm với sự tuân thủ hành lang pháp lý nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tiềm năng tăng trưởng hiện hữu trong dài hạn xét tới sự tăng trưởng của nền kinh tế đi kèm với nhu cầu mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng vốn.​