Gần 500 ngàn tài khoản mở mới trong tháng cuối quý 2

Gần 500 ngàn tài khoản mở mới trong tháng cuối quý 2

Số liệu vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố cho thấy, tổng số tài khoản chứng khoán của thị trường Việt Nam tính tới cuối tháng 6/2022 là gần 6,2 triệu tài khoản, tăng 466,483 tài khoản so với cuối tháng trước.

So với tháng 5, số tài khoản mở mới giảm nhẹ 2%.

Trong đó, tài khoản mở mới của cá nhân trong nước đạt 466,071 tài khoản, cũng giảm nhẹ 2% so với tháng trước.

tai_khoan_chung_khoan