Gần 231,000 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 4

Gần 231,000 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 4

Tính đến cuối tháng 4/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt chính thức vượt 5.2 triệu tài khoản.

Theo Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 4 vừa qua, số tài khoản giao dịch mở mới ghi nhận tăng thêm hơn 231.000 tài khoản, con số này chỉ thấp hơn so với kỷ lục tháng 3 vừa qua 271,000 tài khoản còn lại vẫn cao hơn so với các tháng trước đó.

Luỹ kế tới cuối tháng 3/2022, số tài khoản nhà đầu tư ở thị trường Việt Nam chính thức vượt 5.2 triệu tài khoản.

Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 231 ngàn tài khoản, luỹ kế đạt 5.1 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 4. Tổ chức trong nước mở mới 159 tài khoản, luỹ kế đạt 13,670 tài khoản; cá nhân nước ngoài mở mới 329 tài khoản và tổ chức nước ngoài mở mới 22 tài khoản. Với dân số Việt Nam tính đến ngày 4/4/2022 là 98.7 triệu người, như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán/đầu người chính thức cán mốc 5.2%.