Gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản bị ‘khai tử’

Gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản bị ‘khai tử’

Trong năm 2022, số lượng doanh tạm ngừng kinh doanh là 70,2 ngàn, tăng 34,8% so với 2021, trong đó có gần 1.200 doanh bất động sản (BĐS), tăng 38,7% so với năm 2021.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2022 có 148,5 ngàn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 ngàn tỉ đồng, tăng 27,1% về số lượng DN, giảm 1,3% về vốn đăng ký. Số lượng DN tạm ngừng kinh doanh trong năm 2022 là 70,2 ngàn DN, tăng 34,8% so với 2021. Khoảng 16,8 ngàn DN hoàn tất thủ tục giải thể - trong đó có gần 1.200 DN bất động sản (BĐS), cao nhất trong các lĩnh vực - tăng 38,7% so với năm 2021.

cong_ty_bat-dong_san

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM Lê Hoàng Châu cho biết, hiện nay thị trường BĐS đang rất khó khăn và có thể rơi vào suy thoái. Một số DN BĐS đang rất khó khăn, thậm chí có thể bị mất thanh khoản.

Thể hiện rõ nhất là hiện nay một số DN BĐS đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh (dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Tình trạng này sẽ tác động đến sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Một số DN BĐS phải tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động (thậm chí có DN giảm đến 50% lực lượng lao động), giảm lương, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người lao động.