FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung

FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/6.

Cuộc họp dự kiến thảo luận về hai nội dung chính, là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại cuộc họp,  FLC dự kiến thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT - và bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT của FLC. Đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

flc_quy_nhon

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị bắt vì tội thao túng giá chứng khoán vào cuối tháng 3, vị trí Chủ tịch HĐQT của FLC do ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm. Hai thành viên HĐQT còn lại của FLC là bà Bùi Hải Huyền kiêm Tổng giám đốc FLC và ông Lã Quý Hiển.

FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay thế cho 3 thành viên cũ là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ. FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp bất thường.

FLC cũng xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất tới ngày 30/6. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 của FLC có doanh thu thuần 1.085 tỉ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, FLC báo lỗ sau thuế hơn 465,4 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 42,5 tỉ đồng. Đây là mức lỗ lớn nhất mà Tập đoàn FLC phải chịu kể từ quý 2/2020. Giá cổ phiếu FLC thời gian qua sụt giảm liên tục, xuống 6.770 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 70% so với đầu năm nay.