FLC Quảng Bình

Phong tỏa tài khoản Tập đoàn FLC

Phong tỏa tài khoản Tập đoàn FLC


3 tài khoản của Tập đoàn FLC vừa được Cục Thuế tỉnh Quảng Bình yêu cầu phong tỏa để...

Bộ Công an yêu cầu thu thập hồ sơ dự án FLC Quảng Bình

Bộ Công an yêu cầu thu thập hồ sơ dự án FLC Quảng Bình


Bộ Công an yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án...