flc lê đức thọ

FLC Landmark Tower, dự án 'mang tiền về cho mẹ' đầu tiên của ông Trịnh Văn Quyết

FLC Landmark Tower, dự án 'mang tiền về cho mẹ' đầu tiên của ông Trịnh Văn Quyết


13 năm trước, dự án bất động sản đầu tiên của tỷ phú Trịnh Văn Quyết được khởi công...