FLC, FLC Faros lần lượt báo lãi

FLC, FLC Faros lần lượt báo lãi

Cả 2 doanh nghiệp họ FLC của ông Trịnh Văn Quyết lần lượt công bố “tin vui” bằng những báo cáo tài chính có lãi trong năm 2021.

flc trinh van quyet
Cả hai doanh nghiệp họ FLC của ông Trịnh Văn Quyết đều báo lãi

CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, doanh thu thuần doanh nghiệp giảm 67% so với cùng kỳ năm 2020 xuống chỉ còn 1.188,3 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh và FLC không còn hợp nhất báo cáo tài chính với CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nên ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mảng dịch vụ của Tập đoàn.

Giá vốn cũng giảm 79% xuống 857,2 tỷ đồng (giảm ở cả 3 mảng: hàng hóa đã bán, thành phẩm; bất động sản và dịch vụ đã cung cấp) nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 309,92 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gộp 595,67 tỷ đồng).

Trong khi hoạt động kinh doanh chính cải thiện tích cực, thì doanh thu hoạt động tài chính của FLC lại giảm gần 88% trong quý vừa qua, mang về 444 tỷ đồng.

Chỉ tiêu này cùng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao và khoản lỗ trong công ty liên doanh liên kết đã ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận trước và sau thuế của FLC.

Kết quả, nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng này chỉ thu về 52 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2021, giảm tới 98% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau khi trừ thuế thu nhập tập đoàn này đạt được cũng chỉ là gần 15 tỷ đồng, giảm 99%. Tuy vậy, so với quý liền trước, kết quả lợi nhuận này của FLC đã tăng tới 160%.

Lũy kế cả năm 2021, FLC đạt 6.772 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần một nửa so với năm 2020.

Tương tự diễn biến quý IV, FLC cho biết do ảnh hưởng của đại dịch và không còn hợp nhất báo cáo tài chính của Bamboo Airways đã khiến doanh thu hợp nhất giảm mạnh.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán cả năm giảm mạnh hơn đã giúp FLC có lãi gộp 413 tỷ đồng năm vừa qua, trong khi năm 2020 lỗ gộp 3.172 tỷ đồng.

Dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm mạnh trong năm vừa qua nhưng vẫn với kịch bản doanh thu tài chính giảm 73% cùng khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của FLC đã giảm tới 61%, chỉ đạt 163 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng sau thuế cả năm giảm tương ứng gần 73%, đạt 84 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp FLC ghi nhận kết quả lợi nhuận đi lùi, cũng là năm có mức lãi thấp nhất kể từ 2013 đến nay.

Một doanh nghiệp họ FLC khác là Công ty CP Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý cuối cùng của năm 2021, với doanh thu thuần tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do những thay đổi lớn ở chỉ tiêu hoạt động tài chính, lãi ròng công ty thu về được trong quý lại giảm mạnh.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm 2021, nhà thầu xây dựng này ghi nhận 688 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá vốn tăng thấp hơn, giúp biên lãi gộp công ty cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Theo đó, FLC Faros thu về 105 tỷ đồng lãi gộp trong quý, tăng gấp 8 lần.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng tốt, doanh thu hoạt động tài chính của nhà thầu xây dựng này lại giảm gần 9 lần, chỉ đạt 21 tỷ đồng.

Trong quý IV/2020, chính nguồn thu đột biến từ hoạt động tài chính (chủ yếu là tiền lãi từ bán các khoản đầu tư) đóng vai trò chủ đạo trong việc giúp FLC Faros thoát lỗ khi lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính không đủ bù đắp chi phí phát sinh.

Quý IV/2021, ngoài nguồn thu đột biến từ tài chính suy giảm, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp của FLC Faros đều tăng mạnh, bào mòn gần hết khoản lãi gộp hơn trăm tỷ đồng mà công ty này thu về được.

Phải nhờ tới khoản lãi khác hơn 69 tỷ đồng (chênh lệch đánh giá lại tài sản) mà nhà thầu xây dựng của FLC mới ghi nhận lãi trước thuế đạt 87 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng FLC Faros thu về trong quý vừa qua là 62 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của lãnh đạo công ty, nguyên nhân khiến lãi ròng quý IV/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ là do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên đều bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, tính chung cả năm, doanh thu và lợi nhuận của nhà thầu xây dựng này vẫn tăng mạnh.

Trong đó, doanh thu thuần cả năm 2021 của FLC Faros đạt 2.496 tỷ đồng, tăng 39% so với năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế thu về là 95 tỷ đồng, tăng tới 111 lần.

Tương tự diễn biến quý IV, trong cả năm 2021, hoạt động kinh doanh chính của FLC Faros đều phục hồi tích cực so với cùng kỳ với khoản lãi gộp tăng 4,6 lần. Điều này cộng với khoản lãi khác hơn 69 tỷ đồng trong quý IV là trợ lực chính giúp lãi ròng tăng trưởng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần một nửa do không còn nguồn thu đến từ việc bán các khoản đầu tư.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của FLC Faros đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, công ty đang dành khoảng 1/5 tài sản để đầu tư tài chính, toàn bộ là khoản đầu tư dài hạn, góp vốn vào các đơn vị khác trong hệ sinh thái FLC.