Fecon muốn phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu

Fecon muốn phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu

Số trái phiếu Fecon chào bán được đảm bảo bằng 22,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Fecon (FCI) và 15,6 triệu cổ phần CTCP Công trình ngầm Fecon.

HĐQT Fecon (HoSE: FCN) vừa thông qua nghị quyết phát hành 150.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 triệu đồng/đơn vị. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và không phải nợ thứ cấp. Số trái phiếu được đảm bảo bằng 22,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Fecon (FCI) và 15,6 triệu cổ phần CTCP Công trình ngầm Fecon. Đây là 2 công ty con của Fecon.

Theo đó, ngày phát hành dự kiến là 13/6, có thời hạn 18 tháng với lãi suất cổ định là 11%/năm. Tổng số tiền là 150 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Fecon, bên cạnh đó còn dùng đảm bảo cho nghĩ vụ phải thanh toán khi triển khai các hợp đồng thu công của những dự án như điện gió Trà Vinh, Hòa Đông, BT1...

fecon

Tính tới cuối năm 2021, dư nợ trái phiếu của công ty là 150 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của Fecon ở mức 2.389 tỷ đồng, giảm 3,3% so với số đầu năm trong đó 53,7% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.655 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Fecon ghi nhận doanh thu 501,7 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Với việc doanh thu giảm cùng chi phí lãi vay và thuê tài chính tăng 60% khiến công ty lỗ sau thuế 6,7 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên Fecon báo lỗ kể từ khi niêm yết vào năm 2012.

Tại đại hội cổ đông năm nay, Fecon đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng; lần lượt tăng 44% và 296% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức 2022 không quá 10% bằng tiền mặt.

Nhìn lại năm trước, doanh thu của Fecon đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 10% so với 2020; lợi nhuận sau thuế 71 tỷ đồng, giảm 47%. Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra khi thực hiện lần lượt 89% mục tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp này trong 10 năm trở lại đây.