Eximbank triệu tập họp cổ đông thường niên và bất thường

Eximbank triệu tập họp cổ đông thường niên và bất thường

Ngân hàng triệu tập họp thường niên 2021 lần hai vào ngày 29/7.

Eximbank sẽ họp bất thường vào ngày 30/7.

HĐQT Eximbank(HoSE: EIB) thông báo triệu tập cổ đông tham dự phiên họp thường niên 2021 lần hai. Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/3, thời gian dự kiến họp là 29/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).

Cuộc họp sẽ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên 2021 theo quy định do lần 1 tổ chức bất thành vào ngày 27/4 (do chỉ có 41,65% cổ phần tham dự). Cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Phiên họp thường niên 2021 lần hai sẽ được tiến hành khi các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, ngân hàng cũng triệu tập họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 30/7 tại cùng địa điểm, giải quyết các nội dung theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/5.

Trước phiên họp thường niên 2020-2021, hai nhóm cổ đông lớn (nắm tổng cộng 21,5% vốn điều lệ) đã đề nghị miễn nhiệm 8/9 thành viên HĐQT. Ngân hàng cho biết ngày 19/4, HĐQT nhận được kiến nghị của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu 10,3% vốn gồm CTCP Rồng Ngọc, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, CTCP Thắng Phương, cá nhân Thái Thị Mỹ Sang và cá nhân Lưu Như Trân. 

Văn bản đề xuất đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2020 tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm Chủ tịch HĐQT Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng. 

Cùng ngày, HĐQT cũng nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông nắm 11,2% vốn gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Trần Công Cận, Lafelle Limited và Education Management Holdings Limited.  Nhóm này đề xuất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI khác là ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Thông là thành viên duy nhất trong HĐQT không được hai nhóm cổ đông đề xuất miễn nhiệm. 

Theo Người Đồng Hành

https://ndh.vn/ngan-hang/eximbank-trieu-tap-hop-co-dong-thuong-nien-va-bat-thuong-1291782.html