Eximbank sắp họp lần thứ hai sau đại hội lần 1 bất thành

Eximbank sắp họp lần thứ hai sau đại hội lần 1 bất thành

Sau khi tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 bất thành, HĐQT Eximbank (HoSE: EIB) thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai.

Theo thông báo, ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần hai của Eximbank sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 27/5 tại TP HCM.

Vào ngày 28/4, Eximbank tổ chức đại hội thường niên 2022 lần thứ nhất không thành công do số cổ đông dự họp ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông tham dự là 90 người, tương đương với 688,4 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 56%.

dai_hoi_co_dong_eximbank

Được biết, trong năm 2020, Eximbank đã bốn lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều không thành. Tương tự năm 2021, Eximbank cũng phải tổ chức đại hội tới lần 2 (ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2 tổ chức ngày 15/2/2022) mới có thể kiện toàn được bộ máy HĐQT và BKS.

HĐQT Eximbank đã bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) thay cho ông Yasuhiro Saitoh. Bà Tú đã được bầu làm Thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2, với tỷ lệ phiếu bầu 62,2%.

Tại đại hội tới đây, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Dư nợ tín dụng năm 2022, lên kế hoạch đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%. Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Tại đại hội, Eximbank cũng sẽ trình cổ đông về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới tại TP HCM.

Ở đại hội lần tới, Eximbank cũng sẽ báo cáo về kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank (HoSE: STB). Năm 2018, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã có văn bản yêu cầu HĐQT Eximbank báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiếu 13.000/cổ phần dẫn tới làm giảm thu nhập của ngân hàng.