Eximbank: Lãi trước thuế quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng

Eximbank: Lãi trước thuế quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng

Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) báo lãi trước thuế quý 3 hơn 1,278 tỷ đồng, gấp 3.1 lần cùng kỳ nhờ hoàn nhập hơn 296 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính riêng trong quý 3, thu nhập lãi thuần của Eximbank gấp 2 cùng kỳ, thu được gần 1,492 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+37%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+17%), lãi từ hoạt động khác (+6%).

Quý này, Eximbank được hoàn nhập hơn 296 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ trích lập gần 412 tỷ đồng. Nhờ vậy, Ngân hàng thu được hơn 1,278 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 3.1 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng được hoàn nhập gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ phải trích lập gần 503 tỷ đồng. Do đó, Eximbank thu được khoản lãi gần 3,181 tỷ đồng, gấp 3.3 lần.

So với kế hoạch 2,500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã vượt kế hoạch 27% chỉ sau 9 tháng.

no_xau_eximbank

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2022 của EIB. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, lên mức 183,674 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 16% (2,247 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng đến 60% (5,445 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD tăng 29% (32,484 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (127,446 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng tăng 6% so với đầu năm, lên mức 145,260 tỷ đồng.

no_xau_eximbank_1

Một số chỉ tiêu tài chính của EIB tính đến 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Chất lượng nợ vay tính đến ngày 30/09/2022 tăng 8% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2,416 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ nghi ngờ sang nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1.96% xuống còn 1.9%.

no_xau_eximbank_2