Eximbank báo lãi trước thuế hơn 809 tỷ đồng, nợ xấu 2,421 tỷ đồng, tăng 8%

Eximbank báo lãi trước thuế hơn 809 tỷ đồng, nợ xấu 2,421 tỷ đồng, tăng 8%

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) báo lãi trước thuế hơn 809 tỷ đồng, gấp 3.8 lần cùng kỳ nhờ tăng thu ngoài lãi và giảm trích lập dự phòng rủi ro.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022 vừa được Eximbank công bố, trong quý 1, hoạt động kinh doanh của Eximbank khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 52%, thu được gần 1,245 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi được đẩy mạnh như lãi từ kinh doanh ngoại hối (+61%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (+95%), lãi từ hoạt động khác (gấp 3 lần)...

no_xau_eximbank

Trong quý 1, Eximbank giảm 50% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích hơn 158 tỷ đồng, do trong quý 1/2021 Eximbank thực hiện trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC số tiền 328.2 tỷ đồng để tất toán hết trái phiếu này. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 809 tỷ đồng, gấp 3.8 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch 2,500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã thực hiện được 32% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản Eximbank tăng 4% so với đầu năm, lên mức 172,343 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 23% (2,373 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng 38% (4,668 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (122,553 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm, ở mức 139,085 tỷ đồng.

Đại diện Eximbank cho biết ngoài các khoản lãi dự thu hàng ngày, Ngân hàng thu hồi được nợ lãi của các khoản nợ quá hạn nhóm 2-5, lãi của các khoản nợ cơ cấu do ảnh hưởng dịch Covid-19, nợ gốc đã xử lý bằng dự phòng rủi ro.

Tổng nợ xấu tính đến 31/03/2022 ghi nhận gần 2,421 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, làm cho tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay tăng nhẹ từ 1.96% đầu năm lên 1.98%.