EVN Finance phát hành gần 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

EVN Finance phát hành gần 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVN Finance – HoSE:EVF) đã thông qua phát hành 26,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền 100:8,2; cổ đông nắm giữ một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền nhận cổ tức, cứ 1000 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 82 cổ phiếu. Số tiền 266,1 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ dùng cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

EVN Finance

Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 3.510,9 tỷ đồng. EVN Finance dự kiến phát hành số cổ phiếu này từ quý II/2022 sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

EVN Finance được thành lập năm 2008 với mục tiêu làm đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Cổ đông lớn nhất là Đầu tư và Tư vấn Thiên Triều Aria nắm 5%, tiếp theo là ABBank nắm 4,97%.

Kết thúc năm 2021, tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của EVN Finance đạt 1.771,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Tài chính Điện lực đạt hơn 32.387 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản cho vay khách hàng tăng 40%, đạt 16.849,9 tỷ đồng.

EVN Finance đã thực hiện tăng vốn điều lệ bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn phân chia lợi nhuận năm 2018 và 2019. Vốn điều lệ tăng từ 2.649,8 tỷ đồng lên 3.047 tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu đạt 3.984 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2021.

Trong ngày 14/4, cổ phiếu EVF giao dịch quanh mức 15.400 đồng/cp, giảm hơn 19% so với mức giá ngày giao dịch đầu tiên 12/1 trên sàn HoSE.