EVN Finance được tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng

EVN Finance được tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị tăng vốn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, HOSE: EVF), thông qua 2 hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, Thống đốc NHNN Việt Nam thông báo chấp thuận cho EVF tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3,545 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3.51 ngàn tỷ đồng - tương ứng hơn 351 triệu cp theo mệnh giá 10,000 đồng/cp - được thực hiện thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; và hơn 35.1 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP.

Nếu thực hiện thành công, EVF sẽ nâng vốn lên gấp đôi, từ 3.5 ngàn tỷ đồng lên hơn 7 ngàn tỷ đồng.

evn finance

Việc tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của EVF thông qua. Trong đó, cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ có giá chào bán không thấp hơn 11,000 đồng/cp. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, số cổ phần không mua hết sẽ được chào bán cho cổ đông khác, và nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đối với cổ phiếu ESOP, giá phát hành là 10,000 đồng/cp, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.