Đưa GAB vào diện cảnh báo

Đưa GAB vào diện cảnh báo

Cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HoSE: GAB) bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 09/09.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết, nguyên nhân cổ phiếu GAB bị đưa vào diện cảnh báo do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, cổ phiếu GAB đã bị HoSE cắt margin từ ngày 23/08. Nguyên nhân là GAB chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Ngày 16/08, GAB có văn bản giải trình về việc chưa thể công bố BCTC soát xét bán niên. Theo GAB, công ty đã liên hệ và thuyết phục nhiều đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện BCTC soát xét bán niên 2022 theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đơn vị kiểm toán đều từ chối hợp tác vì lý do khách quan liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán Việt Nam.