Dư nợ trái phiếu VinFast lên đến 21.500 tỷ đồng

Dư nợ trái phiếu VinFast lên đến 21.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast cho biết vừa phát hành thành công 50 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, 100% trái phiếu của VinFast được phát hành trong nước, có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 27/12/2024 với mã trái phiếu VIFCB2124004.

Mục đích phát hành, lãi suất, đơn vị đứng ra tư vấn không được VinFast công bố.

Như vậy, đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 4 của VinFast kể từ đầu tháng 11/2021. Nếu các lần trước diễn ra nhanh chóng, thì quá trình chào bán lô trái phiếu lần này của VinFast diễn ra trong hơn 2 tháng, từ 27/12/2021 đến 8/3/2022.

vinfast_phat_hanh_trai_phieu

Đầu tháng 11/2021, VinFast cũng đồng thời phát hành 2 lô trái phiếu VIFCB2124001 và VIFCB2124002, hoàn thành thu về 5.000 tỷ đồng. Tiếp đó trái phiếu VIFCB2124003 phát hành ngày 28/12/2021, hoàn thành ngày 25/1/2022, thu về 1.500 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu VinFast phát hành từ tháng 11,12/2019 trị giá 9.990 tỷ đồng đều sẽ đáo hạn vào tháng 11,12 năm nay.

Chỉ trong khoảng 4 tháng, VinFast huy động thành công thêm 11.500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu. Cho đến nay, tổng dư nợ trái phiếu do VinFast phát hành từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2021 là 21.490 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Vingroup, thanh toán các khoản chi phí cho việc phát hành trái phiếu, tăng quy mô vốn hoạt động của Vingroup thông qua việc góp vốn đầu tư trực tiếp vào VinFast để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.