dự án Vinhomes Ocean Park 2

Vinhomes thu 2,1 tỷ USD sau một tháng mở bán Vinhomes Ocean Park 2

Vinhomes thu 2,1 tỷ USD sau một tháng mở bán Vinhomes Ocean Park 2


Chỉ sau một tháng mở bán, dự án Vinhomes Ocean Park 2 đã đem về cho Vinhomes gần 49.000 tỷ đồng.