dự án outhgate

Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng

Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng


Hàng loạt dự án lớn có hàng tồn kho như dự án Izumi là 7.170 tỷ đồng, Southgate 3.629 tỷ...