Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển

Cổ đông QCG “lo” Sunny cắm sổ đỏ dự án Phước Kiển cho ngân hàng

Cổ đông QCG “lo” Sunny cắm sổ đỏ dự án Phước Kiển cho ngân hàng


Cổ đông QCG đặt nghi vấn liệu có hay không việc Sunny đã dùng hồ sơ của 65 ha đất của dự án...