dự án hưng thịnh

Tập đoàn Hưng Thịnh xin đầu tư khu đô thị ven sông ở Đồng Tháp

Tập đoàn Hưng Thịnh xin đầu tư khu đô thị ven sông ở Đồng Tháp


Phía tỉnh Đồng Tháp cho hay đề xuất của Hưng Thịnh là phù hợp định hướng của tỉnh và...