Dự án Đất Xanh Quảng Ngãi mắc kẹt

Dự án Đất Xanh Quảng Ngãi mắc kẹt

Dự án khu dân cư của Công ty Đất Xanh Quảng Ngãi đang dừng thi công để chờ hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Thep ông Nguyễn Đức Trung, quyền Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi, đến nay dự án Khu dân cư phía Bắc thành phố Quảng Ngãi chưa có quyết định giao đất. Đây là dự án được phân cấp do UBND TP. Quảng Ngãi quản lý nên địa phương sẽ rà soát, xử lý và báo cáo đến cấp tỉnh.

du_an_dat_xanh_quang_ngai

Dự án Khu dân cư phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (địa điểm xây dựng tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi) có diện tích 9,87ha đất lúa được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 với tổng mức đầu tư dự án là hơn 158 tỷ đồng, tiến độ thực hiện hoàn thành dự án đến quý IV/2020.

Ngày 21/1/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 từ đất Trung tâm Y tế chất lượng cao thành đất khu dân cư để thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc thành phố Quảng Ngãi.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý đất đai, tuyệt đối không để xảy ra việc tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý.