Dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina: Thanh tra kết luận nhiều sai phạm

Dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina: Thanh tra kết luận nhiều sai phạm

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo Về việc kết luận thanh tra toàn diện Dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu.

Một góc dự án bến du thuyền của Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Sử dụng mục đích đất được cấp không đúng quy định

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau thời gian dài thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm tại Công ty CP Vũng Tàu Marina (Công ty Marina). Theo đó, mục tiêu dự án là “sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường” tại khu nhà xưởng thuê của Công ty CP Cảng Đông Xuyên chưa được cập nhật trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (viết tắt là GCNĐKĐT) đã được cấp.

Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m²) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung GCNĐKĐT đã được cấp.

Đặc biệt, tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền đã được thỏa thuận địa điểm và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ: Trong lĩnh vực đầu tư, Công ty Marina không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; Công ty chưa hoàn thành thời gian góp vốn do tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung GCNĐKDN; Lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định, không tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn pháp luật quy định.

Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Marina sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho dự án đầu tư kịp thời và đúng theo quy định pháp luật về môi trường; Xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp; Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành…

Phát hiện sai phạm nhưng không xử lý?

Theo thanh tra tỉnh, đối với công tác quản lý Nhà nước, Dự án Bến thuyền du lịch của Công ty Marina trong quá trình hình thành, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến nay đã có nhiều sai phạm tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể Ban QLKCN Đông Xuyên thỏa thuận địa điểm và sau đó cấp, điều chỉnh GCNĐT/GCNĐKĐT cho Công ty Marina thực hiện Dự án Bến thuyền du lịch trên toàn bộ diện tích 7.093,78m2 đất không phù hợp quy hoạch và không ghi đầy đủ địa chỉ đúng quy định về cách ghi mẫu GCNĐT/GCNĐKĐT. Ban QLKCN thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch KCN Đông Xuyên để Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO) sử dụng đất, cho Công ty Marina thuê lại diện tích đất này thực hiện Dự án không phù hợp quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bởi vì, trong diện tích 7.093,78m2 đất có 371,5m2 tuy nằm trong Quy hoạch chi tiết 1/2.000 KCN Đông Xuyên được Bộ Xây dựng duyệt nhưng lại thuộc phần quy hoạch đất cây xanh (thảm cỏ), cạnh vòng xoay đường giao thông, không được cho thuê xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Diện tích 6.722,3m2 còn lại không thuộc Quy hoạch chi tiết 1/2.000 KCN Đông Xuyên được duyệt, không phải là đất công nghiệp.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ: Trong thời gian dài, các cơ quan, ban ngành đã phát hiện qua các cuộc thanh kiểm tra nhưng không xử lý triệt để và vẫn để tồn tại cho đến nay việc Công ty Marina xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp; sử dụng đất mặt nước chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; không theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả việc xử lý hành vi lấn, chiếm, san lấp mặt nước.

Theo thanh tra tỉnh, trong khoảng thời gian dài (1/5/2012 - 10/11/2020), UBND thành phố Vũng Tàu và Ban QLKCN thiếu phối hợp, kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường để Công ty Marina chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho Dự án Bến thuyền du lịch đúng quy định.

Sở Giao thông Vận tải cấp các Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tạm thời, với mục đích sử dụng chính là Bến thuyền du lịch/bến hành khách, hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện chưa phù hợp theo quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa của Bộ GTVT.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Công ty CP Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Đối với Dự án Bến thuyền du lịch, Chủ tịch tỉnh giao Sở KH&ĐT tiến hành xử lý vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung GCNĐKĐT đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đã bị xử phạt nhưng chủ đầu tư tiếp tục vi phạm thì Ban QLKCN ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban QLKCN chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Theo Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/du-an-ben-thuyen-du-lich-cua-cong-ty-cp-vung-tau-marina-thanh-tra-ket-luan-nhieu-sai-pham-dBJByOt7R.html