Dragon Capital mua thêm 1 triệu cổ phiếu Nam Long

Dragon Capital mua thêm 1 triệu cổ phiếu Nam Long

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa mua thêm 1 triệu cổ phiếu NLG của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long để nâng sở hữu từ 5,84% lên 6,1% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 6/5.

Trong đó, quỹ giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu NLG là CTBC Vietnam Euity Fund để nâng sở hữu từ 1,41% lên 1,67% vốn điều lệ.

cong_ty_co_phan_dau_tu_nam_long

Trước đó, ngày 28/4, nhóm Dragon Capital đã mua vào 1,4 triệu cổ phiếu NLG. Ngoài ra, Nam Long cũng thông qua kế hoạch trả cổ bằng tiền mặt phần còn lại năm 2021 với tỷ lệ 5,587%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận khoảng 559 đồng. Ước tính, công ty sẽ trả tổng cộng 213,95 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5 và ngày thanh toán dự kiến là 30/6/2022.

Trong quý I/2022, NLG ghi nhận doanh thu đạt 587,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,65 tỷ đồng, lần lượt tăng 149,2% và giảm 91,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17% lên 42,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 523,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 209,98 tỷ đồng lên 250,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 201,4%, tương ứng tăng thêm 15,69 tỷ đồng lên 23,48 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 82,8%, tương ứng tăng thêm 17,52 tỷ đồng lên 38,69 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 40,7%, tương ứng tăng thêm 56,03 tỷ đồng lên 193,72 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 424,28 tỷ đồng về 3,03 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm nay, Nam Long đặt kế hoạch doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.526 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 2,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu NLG chốt ở mức giá 48.800 đồng/cổ phiếu.