Đồng Nai thu hồi văn bản công nhận 752 căn hộ dự án Aqua City đủ điều kiện bán

Đồng Nai thu hồi văn bản công nhận 752 căn hộ dự án Aqua City đủ điều kiện bán

Kể từ ngày được cấp cam kết cấp tín dụng đến nay, chủ đầu tư dự án chưa cung cấp hồ sơ để Pvcombank thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng nên ngân hàng không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà tại dự án Aqua City

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký ban hành văn bản số 3859/SXD-QLN-TTBĐS gửi Công ty TNHH Thành phố Aqua về việc huỷ bỏ văn bản 6544 ngày 4/12/2020 và văn bản 4700 ngày 28/12/2021 về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP Biên Hoà.

Theo đó, về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City do Công ty TNHH Thành phố Aqua làm chủ đầu tư với số lượng nhà ở hình thành trong tương lai là 752 căn, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản 6544 và 4700.

du_an_Aqua_City_chua_du_dieu_kien_mo_ban

Chủ đầu tư dự án Aqua City chưa cung cấp hồ sơ để Pvcombank thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng

Trên cơ sở nội dung văn bản số 6544 và hồ sơ do Công ty TNHH Thành phố Aqua City cung cấp thì chủ đầu tư dự án chỉ mới được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn có văn bản cam kết xem xét cấp tín dụng.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho rằng, việc bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà tại phân khu I + V phải được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam -  nhánh Sài Gòn (PVCombank) bảo lãnh theo đúng quy định của pháp luật về ngân hàng, hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được giao cho bên mua và không vượt quá thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Công ty TNHH Thành phố Aqua phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Xây dựng được biết trong trường hợp không được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng bảo lãnh.

Tuy nhiên, mới đây, phía Sở Xây dựng đã nhận xác nhận từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn khẳng định kể từ ngày được cấp cam kết cấp tín dụng đến nay, Công ty TNHH Thành phố Aqua chưa cung cấp hồ sơ để Pvcombank thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng.  “Vì vậy, bằng công văn này Pvcombank xác nhận hiện nay phía ngân hàng không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Thành phố Aqua đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City”, văn bản của Pvcombank cho biết. 

Theo đó, Sở Xây dựng quyết định huỷ bỏ huỷ bỏ văn bản số 6544 và văn bản số 4700 về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP Biên Hoà.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Thành phố Aqua phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc thực hiện huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Sở Xây dựng cũng thông báo các nội dung trên tới UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan được biết để căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH Thành phố Aqua là doanh nghiệp thành viên của tập đoàn Novaland.