Dohaco tính vay Techcombank 200 tỷ đồng

Dohaco tính vay Techcombank 200 tỷ đồng

HĐQT Công ty Đông Hải Bến Tre (Dohaco, HoSE: DHC) vừa thông qua hạn mức vay tín dụng tại Techcombank là 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023.

Theo đó, Dohaco sẽ dùng các khoản phải thu từ khách hàng với giá trị 200 tỷ đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng theo hợp đồng bảo đảm với Techcombank.

Tổng Giám đốc Lê Bá Phương là người được ủy quyền đại diện công ty ký kết và thực hiện các thủ tục, quan hệ giao dịch với Techcombank.

Vào tháng 2 năm nay, Dohaco cũng vay ngắn hạn Vietcombank (HoSE:VCB), ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh TP HCM, ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam với tổng hạn mức tín dụng 1.264 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn tổng hạn mức 1.100 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh 2022 từ Vietcombank. Tài sản đảm bảo gồm máy in màu bao bì nhập khẩu, xe ô tô tải cùng toàn bộ tài sản thuộc nhà máy Giấy Giao Long giai đoạn 2 và nhiều tài sản khác.

Dohaco vay ngắn hạn Shinhan Việt Nam 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại – nhập khẩu. Đơn vị dùng khoản phải thu từ khách hàng trị giá 60 tỷ đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ phát sinh từ khoản vay này.

Dohaco vay CTBC 5 triệu USD, tương đương 114 tỷ đồng để phát hành L/C, phát hành bảo lãnh ngân hàng, vay thanh toán nhờ thu và vay ngắn hạn thanh toán nguyên vật liệu. Với khoản vay này, công ty dùng khoản phải thu từ khách hàng trị giá 4 triệu USD để đảm bảo nghĩa vụ phát sinh.

Tính đến 31/3, Dohaco không có khoản vay dài hạn. Nợ vay ngắn hạn ở mức 319,3 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm, phần lớn do không còn khoản vay 28,9 tỷ đồng tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và khoản vay 28,4 tỷ đồng tại ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh TP HCM.