Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 22 tỉ đô la Mỹ

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 22 tỉ đô la Mỹ

Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài mới được cấp và điều chỉnh đạt trên 345,8 triệu đô la Mỹ, bằng 63,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, có 57 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 300,88 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu đô la Mỹ, bằng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn như dự án của Vingroup tại Mỹ điều chỉnh tăng 300 triệu đô la Mỹ, dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu đô la Mỹ…

vingroup_dau_tu_ra_nuoc_ngoai

Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,1% trong tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 9 dự án mới, có tổng vốn đầu tư gần 207,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 59,9% tổng vốn đầu tư; ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm 4 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu đô la Mỹ…

Có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, có Lào, Singapore, Mỹ, Đức, Hà Lan…

Lũy kế đến ngày 20-6 vừa qua, Việt Nam đã có 1.569 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn hơn 21,56 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn gần 11,6 tỉ đô la Mỹ.