Doãn Hữu Đoàn

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy


Sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hồi đầu tháng 7 kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát thì...

Tân Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên là ai?

Tân Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên là ai?


Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên được biết đến là anh vợ ông Trịnh Văn Quyết, người...

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC


Ông Lê Bá Nguyên là anh vợ ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC