dinh thự Lê Thị Thúy Ngà

Khách hàng kéo băng rôn trước lâu đài 5000 m2 của bà chủ Nam Cường

Khách hàng kéo băng rôn trước lâu đài 5000 m2 của bà chủ Nam Cường


Biệt thự hàng trăm thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thúy Ngà, Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường...