Đình chỉ dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Đình chỉ dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đình chỉ dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen, chỉ được thi công trở lại khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ đối với dự án này.

Theo ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến sai phạm hàng loạt trong lĩnh vực xây dựng tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen (do Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư), UBND tỉnh đã đình chỉ toàn bộ hoạt động xây dựng tại dự án này, chỉ cho phép xây dựng các hạng mục công trình khi hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Trước đó, các cơ quan báo chí đã phản anh các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng tại dự án. Cụ thể, dù chỉ mới được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng một công trình với 6 hạng mục, nhưng trên thực tế đã xây dựng nhiều công trình với khoảng 30 hạng mục kiên cố, gồm đường, nhà ở và một số công trình khác.

dai_tung_lam_hoa_sen

Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen do Tập đoàn Tôn Hoa Sen làm chủ đầu tư.

Đại Tùng Lâm Hoa Sen không chỉ xây dựng trên diện tích đất có quyền sử dụng của mình (thửa 178, tờ bản đồ số 5) mà còn xây dựng lên trên cả phần đất của bà Nguyễn Thị Tương (thửa 200, tờ bản đồ số 12).

Hoạt động xây dựng tại công trình Đại Tùng Lâm Hoa Sen được chia thành 2 khu vực. Khu vực 1 có 25 công trình (67 hạng mục) với tổng diện tích 22.830m2, trong đó 22 công trình (64 hạng mục) xây dựng chưa có giấy phép xây dựng với diện tích 16.896m2.

Khu vực 2 có 11 công trình (41 hạng mục) xây dựng chưa có giấy phép xây dựng với diện tích 14.888m2.

Cả hai khu vực của dự án đều đã xây dựng hàng loạt công trình với khối lượng lớn nhưng chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500. Riêng khu vực 2, quy hoạch chi tiết 1/500 lẫn quy hoạch 1/2000 đều chưa lập.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm kiểm tra, tiến độ đầu tư dự án đã quá hạn hơn 2 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành nhiều hạng mục; trong khi đó chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Hiện nay, chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo diện tích dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Được biết, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo UBND huyện Đạ Huoai (kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm nổi cộm trên địa bàn, mặt khác phải giám sát quá trình thực hiện chỉ đạo đình chỉ tại dự án này.