DIG lập công ty bất động sản công nghiệp, vốn 50 tỷ đồng

DIG lập công ty bất động sản công nghiệp, vốn 50 tỷ đồng

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã thông qua việc góp vốn thành lập đơn vị thành viên với mục đích làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Theo đó, DIG thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp DIC (DIC-Urbiz) với vốn điều lệ dự kiến 50 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản khác theo danh mục xác định giá trị tài sản góp vốn của DIG tại thời điểm quyết định thành lập.

Nhiệm vụ chính của DIC-Urbiz là triển khai các thủ tục để được lựa chọn làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...

DIC-Urbiz cũng sẽ thực hiện quản lý, đầu tư và khai thác, kinh doanh các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao…; thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý… và một số nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao theo từng thời điểm.

DIG sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của DIC - Urbiz. Địa chỉ trụ sở trùng với trụ sở của DIG tại số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch HĐQT  DIC-Urbiz là ông Hoàng Văn Tăng, đại diện 80% phần vốn của DIG tại DIC-Urbiz, Tổng giám đốc là ông Chu Văn Thanh.

HĐQT DIG cũng bổ nhiệm ông Mai Văn An làm Phó Tổng Giám đốc thường trực và bà Lê Thị Thúy Nga làm Phó Tổng Giám đốc, đồng thời điều chuyển toàn bộ nhân sự từ Chi nhánh DIC-VEC và Chi nhánh DIC Him Lam về DIC-Urbiz.