Điều kiện để cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại

Điều kiện để cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại

Cụ thể với cổ phiếu FLC, điều kiện này bao gồm để cổ phiểu này hoạt động trở lại là phải có báo cáo kiểm toán năm 2021, báo cáo kiểm toán 6 tháng năm 2022 và tổ chức đại hội cổ đông theo quy định…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi hoàn thành các điều kiện đang còn thiếu như là tổ chức đại hội cổ đông, có báo cáo kiểm toán… và có nguyện vọng, cổ phiếu FLC, ROS sẽ được xem xét cho phép quay trở lại giao dịch, theo quy định của pháp luật.

nguyen_duc_chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời các câu hỏi liên quan về FLC, ROS.

Chiều 6/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến các vấn đề như trách nhiệm liên quan trong việc lãnh đạo FLC bị khởi tố bổ sung tội danh; giải pháp phòng ngừa các hành vi tương tự; điều kiện để các cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại; vai trò của Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan câu hỏi về điều kiện nào để các cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, khi doanh nghiệp khắc phục được những vi phạm đã dẫn đến việc không đủ điều kiện để niêm yết, buộc phải hủy giao dịch và nếu có nguyện vọng thì sẽ được xem xét, cho phép quay trở lại giao dịch, theo quy định của pháp luật. Cụ thể với cổ phiếu FLC, điều kiện này bao gồm: có báo cáo kiểm toán năm 2021, báo cáo kiểm toán 6 tháng năm 2022 và tổ chức đại hội cổ đông theo quy định… Với cổ phiếu ROS, điều kiện cũng là có báo cáo kiểm toán, tổ chức đại hội cổ đông. “Khi nào khắc phục được và có nguyện vọng thì sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp nhận” - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Thứ trưởng Chi đánh giá khi cổ phiếu bị hủy giao dịch, quyền lợi của nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với trách nhiệm là cổ đông của doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có ý kiến, quyết sách ở đại hội cổ đông, yêu cầu ban điều hành doanh nghiệp thực hiện khắc phục những vi phạm đó sớm nhất, để đưa cổ phiếu trở lại giao dịch, thì mới đảm bảo quyền lợi của cổ đông.