DIC Corp lãi lớn

DIC Corp lãi lớn

Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, căn hộ dự án CSJ, quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

DIC Corp (HoSE: DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu 914 tỷ đồng, tăng 46,5%, giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 133% lên 396 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 146% lên 23 tỷ đồng song chi phí tài chính cũng tăng mạnh 363% lên 50 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý tăng lần lượt 59% và 11%. Hoạt động khác mang về 786 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 818 tỷ đồng, tăng 62% và lập kỷ lục mới.

Doanh thu quý IV của DIC Corp chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, căn hộ dự án CSJ, quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và nhà xây thô dự án Hiệp Phước. Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ, cho thuê bất động sản, kinh doanh hàng hóa, xây lắp đều giảm.

Trong quý IV doanh nghiệp này còn ghi nhận chênh lệch do đánh giá tài sản dùng để góp vốn 861 tỷ đồng giúp lợi nhuận hoạt động khác tăng.

Doanh thu cả năm đạt 2.569 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 51,6% lên 956 tỷ đồng. Như vậy, năm 2021 tiếp tục là năm lợi nhuận gần như được làm ra vào quý cuối năm với tỷ lệ 85,5%.

So với kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.444 tỷ đồng, DIC Corp thực hiện được lần lượt 92% và 84,7%.

Tổng tài sản DIC Corp tính đến cuối năm 2021 đạt 16.858 tỷ đồng, tăng thêm 5.032 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ 403 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 137 tỷ đồng lên 2.738 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng thêm 1.180 tỷ đồng lên 3.436 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong khoản phải thu khác. Ngược lại, hàng tồn kho giảm từ 4.395 tỷ về 3.847 tỷ đồng.

khu_do_thi_nam_vinh_yen

Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên do DIC Corp làm chủ đầu tư. 

Về phần nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn giảm gần 80 tỷ đồng xuống 611 tỷ đồng nhưng vay nợ dài hạn tăng mạnh từ 825 tỷ đồng lên 4.295 tỷ đồng. DIC Corp khá tích cực trong việc phát hành trái phiếu năm qua, giá trị gần 3.380 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.004 tỷ đồng xuống 1.741 tỷ đồng. Doanh nghiệp có khoản tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn tại các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, dự án căn hộ cao cấp Vũng Tàu Gate way và DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu.

DIC Corp đã tăng vốn từ 3.185 tỷ đồng lên gần 5.000 tỷ đồng qua trả cổ tức, phát hành ESOP, phát hành riêng lẻ và ghi nhận thặng dư tăng từ 297 tỷ đồng 1.121 tỷ đồng.

Cổ phiếu DIG chốt phiên 27/1 ở mức giá 79.100 đồng/cp, giảm 34% trong vòng gần 2 tuần qua. Trước đó, cổ phiếu này có đà tăng giá mạnh từ 25.000 đồng/cp lên 120.000 đồng/cp sau gần 5 tháng.